Daňová evidence

Našim klientům poskytujeme kompletní servis od zpracování a vedení daňové evidence pro tuzemské a zahraniční fyzické osoby – podnikatele (OSVČ), vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele až po daňové, účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech ekonomického chodu fyzických osob. Své služby přizpůsobujeme specifickým potřebám našich klientů. Připravíme pro Vás takovou kombinaci služeb, která bude co nejlépe odpovídat vašim požadavkům…

  
  Zpracování a vedení daňové evidence

Daňová evidence příjmů a výdajů tj. evidence všech peněžních a nepeněžních příjmů a výdajů:
  příjmy v hotovosti a bankovním převodem od 1.1. do 31.12.,
  daňově uznatelné výdaje od 1.1. do 31.12.,
  odpisy dlouhodobého majetku,
  vyúčtování  pracovních cest, stravné a jízdné
  výdaje na auto/referenční režim, náhrady…
  

Daňová evidence majetku a závazků:
  inventura majetku k 1.1. a 31.12.,
  přehled/kniha pohledávek k 1.1. a 31.12.,
  přehled/kniha závazků k 1.1. a 31.12.,
  

Související činnosti:  
  zpracování  DE pro plátce a neplátce DPH,
  vedení záznamní povinnosti u plátců DPH,
  zpracování přiznání k DPH dle období (měsíc, kvartál)
  sestavení a odeslání elektronicky přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti,
  zpracování a vyhotovení Přiznání daně z příjmu fyzických osob vč. příloh,
  zpracování pravidelných účetních přehledů,
  zpracování podkladů pro bankovní ústavy,

 

Informace

Daňová evidence navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice v roce 2004 zrušeno.
Daňová evidenci (DE) se řídí dle § 7b Zákona o daních z příjmu.

Fyzická osoba (FO) je účetní jednotka dle Zák. o účetnictví č. 563/91 Sb. a splňuje:
  obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun
  není účastníkem sdružení
  není zapsána v Obchodním rejstříku

 

Související služby

  Daně a daňová přiznání
  Daňové poradenství
  Ekonomické poradenství
  Mzdové účetnictví a Personalistika
  Účetní poradenství
  Celní poradenství
  Intrastat
  Správa datových schránek
  


Zadat poptávku po našich službách

Zadejte poptávku po našich službách pomocí formuláře, v němž můžete popsat službu, kterou požadujete, nebo problém, s jehož řešením vám můžeme pomoci.

Vložit poptávku – Daňová evidence                    Kontaktovat Zákaznický servis


O nás
umíme pomoci a doporučit našim klientům optimální řešení jejich ekonomických dat…

Proč s námi spolupracovat?
Na nás se můžete obrátit, kdykoliv budete potřebovat

Naše služby
Poskytujeme celou řadu služeb, které jiní nenabízejí…

banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2