Ekonomická správa nemovitostí

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ekonomické správy nemovitostí firmám i jednotlivým vlastníkům bytů i jiných nemovitostí.

Kromě samotného vedení účetnictví provádíme i rekonstrukce účetnictví (nezbytné v případě, kdy účetnictví vlastníka nebylo řádně vedeno), kontrolu účetnictví minulých účetních období (vhodné v případě, kdy má vlastník pochybnosti o dosavadní správnosti účetnictví). Disponujeme kvalitním právnickým zázemím.
  
 

Ekonomická správa nemovitostí obsahuje

  vedení účetnictví
  vedení pokladny
  vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
  připravení příkazu k úhradě všech faktur spojených s úhradou správy nemovitosti
  upomínání neplatičů, výzvy dlužníkům před podáním žaloby
  příprava dokumentů pro podání žalob na neplatiče
  informování vlastníků o správě jejich nemovitosti a o případných změnách právní úpravy v oblasti vlastnických vztahů
  k bytům a nebytovým prostorům a spoluvlastnických vztahů k budovám
  vypracování daňových přiznání a vyúčtování daní (daň z příjmů právnických osob, vyúčtování daní)
  vypracování výkazů pro Český statistický úřad
  uzavírání dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
  evidence mzdové agendy u zaměstnanců
  

Zajištění právních služeb v oblasti ekonomické správy nemovitosti

  zajištění právního zastupování v soudních sporech s neplatiči do fondu oprav a záloh na služby spojené s užíváním bytu (nebytového prostoru,
  nemovitosti) – náklady na zastupování lze v případě úspěchu ve sporu na dlužníkovi vysoudit
  vyhotovení nájemních smluv na byty, nebytové prostory atd.
  vypracování prohlášení vlastníka a kupních smluv
  vyhotovení kupních smluv na bytové jednotky a nebytové prostory
  zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu
  odborné konzultace o investičních příležitostech spravované nemovitosti
  poskytování návrhu na tržní ceny pronajatých, podnajatých bytů a neb.prostor ve spravované nemovitosti
  vypracování daňových přiznání k dani z nemovitosti i pro jednotlivé vlastníky (spoluvlastníky nemovitosti)

Ceny za právní služby jsou smluvní podle rozsahu poskytovaných služeb.

 

Související služby

  Daně a daňová přiznání
  Daňové poradenství
  Ekonomické poradenství
  Mzdové účetnictví a Personalistika
  Účetní poradenství
  Správa datových schránek


Zadat poptávku po našich službách

Zadejte poptávku po našich službách pomocí formuláře, v němž můžete popsat službu, kterou požadujete, nebo problém, s jehož řešením vám můžeme pomoci.

Kontaktovat Zákaznický servis


O nás
umíme pomoci a doporučit našim klientům optimální řešení jejich ekonomických dat…

Proč s námi spolupracovat?
Na nás se můžete obrátit, kdykoliv budete potřebovat

Naše služby
Poskytujeme celou řadu služeb, které jiní nenabízejí…

banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2