Hodnoty, kterými se řídíme

Cíle

  Poskytovat kvalitní a komplexní služby s vysokou přidanou hodnotou a optimalizovat tak poměr vynaloženého času a financí
  Klientům poskytnut službu v takovém měřítku, aby se mohli plně soustředit na své podnikání
    a ulevit jim tak od administrativní zátěže spojené s ekonomickým vedením firmy 
  Flexibilní implementace aktuálních daňových změn do ekonomického chodu firmy
  Individuální přístup dle potřeb a požadavků klienta

Vize

  Posílit pozici účetně-poradenské společnosti jako nedílné součásti každé firmy
  Vytvářet nová pracovní místa ve „virtuálních týmech“
  Pomáhat k seberealizaci i lidem znevýhodněným na trhu práce

Poslání

  Chceme pomoci klientům uspět v jejich podnikání a dosahování stanovených cílů

 

 


O nás
umíme pomoci a doporučit našim klientům optimální řešení jejich ekonomických dat…

Proč s námi spolupracovat?
Na nás se můžete obrátit, kdykoliv budete potřebovat

Naše služby
Poskytujeme celou řadu služeb, které jiní nenabízejí…

banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2