Celní poradenství

Poradenské služby

 • Facebook Promifin
 • Twitter promifincz
 • LinkedIn promifin

V rámci komplexního servisu, poskytujeme firmám podnikajícím v oblasti mezinárodního obchodu poradenství v celní problematice a mezinárodním obchodu včetně externího vedení agendy Intrastat. Poradenská činnost v běžné celní agendě, problematika dovozu a vývozu chráněných technologií, třístranných obchodů a licenčních řízení, celních auditů, certifikací AEO včetně praktických řešení dovozních a vývozních případů.

Naše služby v rámci celního poradenství
 • Řešení problematických a složitých situací v celním řízení

 • Asistence a případné zastupování při kontrolách po propuštění zboží

 • Individuální dovoz

 • Poradenská činnost v oblasti klasifikace zboží pro celní účely (zařazení zboží pod položku sazebníku TARIC)

 • Závazné informace

 • Konzultace k celním předpisům EU

 • Poradenství pro použití standardních dodacích podmínek Incoterms

 • Konzultace k vykazování intrakomunitárních obchodů pro Intrastat

 • Získávání povolení v souvislosti s celním řízením

 • Interní předpisy týkající se postupu při dovozu a vývozu zboží

 • Podpora a poradenství v celních věcech