Daně & daňová přiznání

Kompletní servis v daňové oblasti

  • Facebook Promifin.cz
  • Twitter promifincz
  • LinkedIn promifin

Příprava a zajištění zpracování daňových přiznání (řádné, dílčí, opravné, dodatečné) pro tuzemské a zahraniční právnické i fyzické osoby (včetně registrace k příslušným daním) dle platných právních norem a předpisů, včetně povinných odvodů srážkových a dalších daní v rámci vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Zajišťujeme také registraci k Dani z přidané hodnoty (DPH) pro právnické osoby, včetně zpracování všech podkladů prokazujících ekonomickou činnost subjektu, dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.

  • Daň z přidané hodnoty (DPH)

  • Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

  • Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

  • Daň ze závislé činnosti (ZČ)

  • Daň silniční (DS)

  • Daň z nabytí věcí nemovitých (DNNV)

  • Daň z nemovitých věcí (DN)

Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme ve spolupráci s renomovaným daňovým poradcem (Auditorem) a to ve všech oblastech zdanění a ekonomického chodu právnických a fyzických osob. Poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce atd.

© 2019 PROMIFIN CZECH a.s.