Daně & daňová přiznání

Kompletní servis v daňové oblasti

Příprava a zajištění zpracování daňových přiznání (řádné, dílčí, opravné, dodatečné) pro tuzemské a zahraniční právnické i fyzické osoby (včetně registrace k příslušným daním) dle platných právních norem a předpisů, včetně povinných odvodů srážkových a dalších daní v rámci vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Zajišťujeme také registraci k Dani z přidané hodnoty (DPH) pro právnické osoby, včetně zpracování všech podkladů prokazujících ekonomickou činnost subjektu, dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.

%

Daň z přidané hodnoty
(DPH)

Daň z příjmů fyzických osob
(DPFO)

Daň z příjmů právnických osob
(DPPO)

Daň ze závislé činnosti
(ZČ)

Daň silniční
(DS)

Daň z nemovitých věcí

(DN)

%

Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme ve spolupráci s renomovaným daňovým poradcem (Auditorem) a to ve všech oblastech zdanění a ekonomického chodu právnických a fyzických osob. Poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce atd.

Využijte naše komplexní služby a ušetřete čas...

V závislosti na Vašich potřebách můžete využívat naše další služby, ať už jednorázově, nebo jako součást Vašeho měsíčního paušálu. Díky vzájemné kombinaci služeb jsme schopni Vám poskytovat komplexní servis na klíč v oblasti ekonomického a administrativního řízení Vaší firmy.

Start-up podpora

Více než 20 let zkušeností