© 2019 PROMIFIN CZECH a.s.

Intrastat

Poradenství a školení

 • Facebook Promifin.cz
 • Twitter promifincz
 • LinkedIn promifin

Pomůžeme vám se zpracováním a předkládáním výkazů agendy Intrastat. Poradenství a individuální školení formou workshopu na klíč s praktickými postupy a řešením situací z běžné praxe...

Poradenství a další služby
 • Poradenská činnost v oblasti klasifikace zboží pro celní účely (zařazení zboží pod položku sazebníku TARIC)

 • Poradenství pro použití standardních dodacích podmínek Incoterms

 • Konzultace k vykazování intrakomunitárních obchodů pro Intrastat

 • Interní předpisy týkající se postupu při dovozu a vývozu zboží

 • Podpora a poradenství v celních věcech

 • Daňové a účetní poradenství

 • Uplatnění DPH ze zahraničí

 V rámci poradenství Intrastat běžně řešíme...
 • klasifikaci zboží pro celní účely (zařazení zboží pod položku sazebníku TARIC)

 • vyt­voření nebo analýzu systému pro zpracování podkladů a dat

 • systém kontroly a odsouhlasení údajů v rámci vykazovaného měsíce

 • vyhotovení výkazu Intrastat dle požadavků Celního kodexu

 • sestavy a výstupy dle parametrů předání zpracovaných a odeslaných výkazů

 • odevzdávání výkazu příslušnému celnímu úřadu

 • elektronický přenos dat Celní správě

 • kontroly ze strany Celní správy

 • vykazování INTRASTAT v České republice

 • vykazování INTRASTAT ve Slovenské republice

 • vykazování INTRASTAT v dalších státech EU

Vzdělávání 
 • individuální školení pracovníků celních a intrastat oddělení

 • workshopy na klíč s praktickými postupy a řešeními situací z běžné praxe

Co je Intrastat?

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Týká se vás v případě, že jste plátcem DPH nebo patříte do skupiny dalších osob, které jsou podle zákona o DPH osobami identifikovanými k této dani, a dosáhnete při přijímání nebo odesílání zboží tzv. prahu pro vykazování. Pro oba směry je práh stanoven na 8 milionů Kč. Limit se počítá vždy od začátku kalendářního roku (nebo ode dne přidělení DIČ k DPH), a to zvlášť za odeslané a zvlášt za přijaté zboží.

Povinnost vykazovat Intrastat – limity 2018

Vykazovat údaje pro Intrastat se stává povinné od měsíce, kdy dosáhne subjekt limitu 8 milionů Kč ve kterémkoliv směru. V měsíci, kdy byl dosažen tento limit, se musí subjekt zaregistrovat k podávání hlášení na svém místně příslušném celním úřadě a podat první měsíční hlášení.  

Jak podávat výkazy pro Intrastat?

Výkazy Intrastat lze podávat pouze v elektronické formě mimo jednorázových hlášení.

Termín pro podání výkazu Intrastat

Termín podání výkazu Intrastat je do 12. pracovního dne v následujícím mě­síci.