2-UPR-shutterstock_497808337-[Převedený]

Online účetnictví externě

Poskytujeme komplexní servis v oblasti vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby, včetně mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Máme dlouholeté zkušenosti s účtováním v mnoha různých oborech podnikání od dopravy, hotelových a pohostinských služeb, přes maloobchodní prodej, stavebnictví, provozování stájí a chovu koní, lékárenství, farmaceutický průmysl, pronájem a správu nemovitostí až po výrobní firmy. Naše služby jsou vždy v souladu s aktuálně platnými normami a právními předpisy.

Management nákladů
a majetku 

Díky přístupu 24 hodin / 7 dní  k účetnictví můžete aktivně sledovat nebo pracovat v jednotlivých agendách systému.

Přístup do systému

24/7

napojení

na eshop

napojení

obchodů

Řízení

skladu

Fakturace

a platby

Účetní služby poskytujeme i formou on-line (vzdáleného) přístupu do našeho ekonomického systému POHODA E1. Zpracování Vámi dodaných účetních dokladů probíhá v kancelářích PROMIFIN. Vy pak přímo

v systému vidíte všechny zpracované účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací. Toto řešení je vhodné i pro e-shopy provozované na platformě, která podporuje export dat ve formátu XML (vystavené faktury, dodací listy, vedení skladu).

Napojení API   ●   Automatické párování plateb  ●   Automatické vystavování faktur     Automatické upomínky

Zpracování Vámi dodaných účetních dokladů probíhá v kancelářích PROMIFIN CZECH

systému vidíte všechny zpracované účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací

Můžete sledovat pohledávky, závazky, náklady atd.

Jednotlivé výstupy z účetnictví včetně mezd či reportingu Vám pravidelně předáváme v dohodnutých termínech a formách

Po zpracování Vám všechny účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací vrátíme

Služba zpracování a vedení účetnictví obsahuje

 • sestavení rozvahy (zahajovací rozvaha, počáteční rozvaha a konečná rozvaha), účetní osnova, výsledovka

 • vedení účtů hotovosti a bankovních operací

 • aktuální přehledy pohledávek a závazků

 • příprava platebních příkazů

 • zaúčtování mezd

 • evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisů

 • inventurní zápisy

 • skladové hospodářství

 • zpracování přiznání k DPH dle období

 • sestavení a odeslání elektronického přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti

 • příprava podkladů pro DPPO

 • cestovní náhrady a služební cesty, stravné a jízdné

 • výdaje na auto/referenční re­žim

ONLINE elektronický archiv dostupný 24 hodin

Využijte naše komplexní služby a ušetřete čas...

V závislosti na Vašich potřebách můžete využívat naše další služby, ať už jednorázově, nebo jako součást Vašeho měsíčního paušálu. Díky vzájemné kombinaci služeb jsme schopni Vám poskytovat komplexní servis na klíč v oblasti ekonomického a administrativního řízení Vaší firmy.

Start-up podpora

Více než 20 let zkušeností