Poradenské služby

Daňové, účetní a ekonomické poradenství

 • Facebook Promifin.cz
 • Twitter promifincz
 • LinkedIn promifin

Poskytujeme daňové, účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech chodu právnických a fyzických osob. Pomůžeme Vám dosáhnout daňové úspory a minimalizovat daňová rizika. Poskytujeme poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního a zdravotního pojištění, občanského zákoníku, zákoníku práce atd. Celní poradenské služby poskytujeme včetně poradenství a školení ve vedení agendy INTRASTAT. Pomáháme klientům zvýšit spolehlivost informací týkajících se celního řízení a povinného statistického vykazování v oblasti importu / exportu zboží a služeb ze třetích zemí nebo EU.

Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme ve spolupráci s renomovaným daňovým poradcem (Auditorem) a to ve všech oblastech zdanění a ekonomického chodu právnických a fyzických osob. Poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce atd.

 • komplexní účetní a daňový servis

 • daňové povinnosti v souladu s národním, komunitárním i mezinárodním právem

 • program daňových úlev a slev na dani

 • efektivní metodika vedení účetnictví

 • zpracování postupů účtování

 • Auditorské služby (v případě potřeby nebo plnění zákonné povinosti)

 • příprava podkladů k finančním kontrolám

 • zastupování při jednání s úřady

 • zajistění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.

 • v případě složitých účetních postupů zajistíme odborné konzultace s více daňovými poradci či auditory

Účetní poradenství
 • konzultace obsahu daňových dokladů

 • konzultace účetního zařazení majetku

 • nastavení roztřídění účetních dokladů

 • firemní vozidla

 • cestovní náhrady

Ekonomické poradenství
 • založení podnikání pro právnické osoby

 • založení podnikání pro OSVČ

 • podnikání pro cizince na území ČR

 • daně

 • účetnictví

 • mzdy a personální problematika

 • podnikatelské projekty

 • START-UP servis

 • zpracování SWOT analýz

Celní poradenství

V rámci komplexního servisu, poskytujeme našim klientům podnikajícím v oblasti mezinárodního obchodu poradenství v celní problematice a mezinárodním obchodu včetně externího vedení agendy Intrastat. Poradenská činnost v běžné celní agendě, problematika dovozu a vývozu chráněných technologií, třístranných obchodů a licenčních řízení, celních auditů, certifikací AEO včetně praktických řešení dovozních a vývozních případů.

více o celním poradenství

© 2019 PROMIFIN CZECH a.s.