shutterstock_495638959-[Převedený]-upr2.

Poradenské služby

Poskytujeme daňové, účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech chodu právnických a fyzických osob. Pomůžeme Vám dosáhnout daňové úspory a minimalizovat daňová rizika. Poskytujeme poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního a zdravotního pojištění, občanského zákoníku, zákoníku práce atd. Pomáháme klientům zvýšit spolehlivost informací týkajících se povinného statistického vykazování v oblasti importu / exportu zboží a služeb ze třetích zemí nebo EU.

%

Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme ve spolupráci s renomovaným daňovým poradcem (Auditorem) a to ve všech oblastech zdanění a ekonomického chodu právnických a fyzických osob. Poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce atd.

 • komplexní účetní a daňový servis

 • daňové povinnosti v souladu s národním, komunitárním i mezinárodním právem

 • program daňových úlev a slev na dani

 • efektivní metodika vedení účetnictví

 • zpracování postupů účtování

 • Auditorské služby (v případě potřeby nebo plnění zákonné povinosti)

 • příprava podkladů k finančním kontrolám

 • zastupování při jednání s úřady

 • zajistění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.

 • v případě složitých účetních postupů zajistíme odborné konzultace s více daňovými poradci či auditory

Účetní poradenství
 • konzultace obsahu daňových dokladů

 • konzultace účetního zařazení majetku

 • nastavení roztřídění účetních dokladů

 • firemní vozidla

 • cestovní náhrady

Ekonomické poradenství
 • založení podnikání pro právnické osoby

 • založení podnikání pro OSVČ

 • podnikání pro cizince na území ČR

 • daně

 • účetnictví

 • mzdy a personální problematika

 • podnikatelské projekty

 • START-UP servis

 • zpracování SWOT analýz

Využijte naše komplexní služby a ušetřete čas...

V závislosti na Vašich potřebách můžete využívat naše další služby, ať už jednorázově, nebo jako součást Vašeho měsíčního paušálu. Díky vzájemné kombinaci služeb jsme schopni Vám poskytovat komplexní servis na klíč v oblasti ekonomického a administrativního řízení Vaší firmy.

Start-up podpora

Více než 20 let zkušeností