Studentské praxe

Kariéra

  • Facebook Promifin
  • Twitter promifincz
  • LinkedIn promifin

Jsme také poskytovatelem odborných praxí a stáží, které jsou často nezbytnou podmínkou pro uplatnění studentů/absolventů na trhu práce.

  • Praxe pro studenty českých nebo zahraničních středních škol či vyšších odborných škol a univerzit ekonomického zaměření, kteří musí splnit určitý rozsah odborné praxe jako podmínku pro řádné ukončení studia

  • Praxe studentů, kteří tak činí ze své vlastní vůle s cílem nabrat potřebné zkušenosti v oboru svého studijního zaměření

© 2019 PROMIFIN CZECH a.s.