Studentské praxe

Jsme také poskytovatelem odborných praxí a stáží, které jsou často nezbytnou podmínkou pro uplatnění studentů/absolventů na trhu práce.

  • Praxe pro studenty českých nebo zahraničních středních škol či vyšších odborných škol a univerzit ekonomického zaměření, kteří musí splnit určitý rozsah odborné praxe jako podmínku pro řádné ukončení studia

  • Praxe studentů, kteří tak činí ze své vlastní vůle s cílem nabrat potřebné zkušenosti v oboru svého studijního zaměření

© 2021 PROMIFIN CZECH a.s.