Vedení účetnictví
a účetní poradenství

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Více než 20 let zkušeností

Start-up podpora

Poskytujeme komplexní servis v oblasti vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby, včetně mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Máme dlouholeté zkušenosti s účtováním v mnoha různých oborech podnikání od dopravy, hotelových a pohostinských služeb, přes maloobchodní prodej, stavebnictví, provozování stájí a chovu koní, lékárenství, farmaceutický průmysl, pronájem a správu nemovitostí až po výrobní firmy. Naše služby jsou vždy v souladu s aktuálně platnými normami a právními předpisy.

 • Vedení účetnictví 

 • Účetní evidence

 • Jednoduché účetnictví

 • Management nákladů a majetku 

V závislosti na Vašich potřebách může naše spolupráce mít různou podobu od poskytnutí dočasné podpory až po úplné převzetí vedení Vašeho účetnictví. Stejně tak variabilní může být forma zpracování účetních dokladů od nejrozšířenějšího externího vedení účetnictví přes vzdálený on-line přístup do Vašeho ekonomického systému až po osobní návštěvy našich pracovníků ve Vaší firmě v rámci programu "Osobní účetní". 

Externí zpracování a vedení účetnictví

Zpracování Vámi dodaných účetních dokladů probíhá v kancelářích PROMIFIN. Jednotlivé výstupy z účetnictví včetně mezd či reportingu Vám pravidelně předáváme v dohodnutých termínech a formách. 
Po zpracování Vám všechny účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací vrátíme.

Služba vedení účetnictví obsahuje

 • sestavení rozvahy (zahajovací rozvaha, počáteční rozvaha a konečná rozvaha), účetní osnova, výsledovka

 • vedení účtů hotovosti a bankovních operací

 • aktuální přehledy pohledávek a závazků

 • příprava platebních příkazů

 • zaúčtování mezd

 • evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisů

 • inventurní zápisy

 • skladové hospodářství

 • zpracování přiznání k DPH dle období

 • sestavení a odeslání elektronického přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti

 • příprava podkladů pro DPPO

 • cestovní náhrady a služební cesty, stravné a jízdné

 • výdaje na auto/referenční re­žim

V závislosti na Vašich potřebách můžete využívat naše další služby, ať už jednorázově, nebo jako součást Vašeho měsíčního paušálu. Díky vzájemné kombinaci služeb jsme schopni Vám poskytovat komplexní servis na klíč v oblasti ekonomického a administrativního řízení Vaší firmy.

On-line vedení účetnictví

Účetní služby poskytujeme i formou on-line (vzdáleného) přístupu do našeho ekonomického systému POHODA E1. Zpracování Vámi dodaných účetních dokladů probíhá v kancelářích PROMIFIN. Vy pak přímo

v systému vidíte všechny zpracované účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací. Toto řešení je vhodné i pro e-shopy provozované na platformě, která podporuje export dat ve formátu XML (vystavené faktury, dodací listy, vedení skladu).

Díky přístupu 24 hodin / 7 dní  k účetnictví můžete aktivně sledovat nebo pracovat v jednotlivých agendách systému.

 • sledovat pohledávky

 • závazky

 • náklady

 • vystavovat faktury

 • řídit sklad

Osobní účetní (interní vedení účetnictví)

Zpracování účetních dokladů probíhá v domluvených časových intervalech nebo podle aktuální potřeby přímo

ve Vaší firmě, kam za Vámi dochází náš účetní. Účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací neopustí po celou dobu Vaší firmu. Díky tomu odbouráte náklady na zasílání dokladů a bezpečnostní opatření proti jejich zneužití, poškození nebo ztrátě během přepravy či zpracování pro on-line přenos. V ekonomickém systému máte ihned zadané všechny údaje a rovnou na místě lze řešit také Vaše případné dotazy nebo připomínky.   

Více informací o službách interního vedení účetnictví najdete na webu osobni-ucetni.cz

Účtujeme v POHODA E1

Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace, komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.

POHODA PROMIFIN

© 2019 PROMIFIN CZECH a.s.