UPR-shutterstock_474426106-[Převedený].p

Vedení účetnictví & účetní poradenství

vedení účetnictví   ●   účetní evidence   ●   jednoduché účetnictví      management nákladů a majetku

Poskytujeme komplexní servis v oblasti vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby, včetně mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Máme dlouholeté zkušenosti s účtováním v mnoha různých oborech podnikání od dopravy, hotelových a pohostinských služeb, přes maloobchodní prodej, stavebnictví, provozování stájí a chovu koní, lékárenství, farmaceutický průmysl, pronájem a správu nemovitostí až po výrobní firmy. Naše služby jsou vždy v souladu s aktuálně platnými normami a právními předpisy.

Management nákladů
a majetku 

Externí zpracování a vedení účetnictví

Elektronické předávání dokladů

Mzdová a personální agenda

Zastupování
na úřadech

Skladová
evidence

Reporting

V závislosti na Vašich potřebách může mít naše spolupráce různou podobu od poskytnutí dočasné podpory až po úplné převzetí vedení Vašeho účetnictví. Stejně tak variabilní může být forma zpracování účetních dokladů od nejrozšířenějšího externího vedení účetnictví až po on-line přístup do ekonomického systému POHODA (eshopy, on-line služby, prodejny, sklady atd.).

Zpracování Vámi dodaných účetních dokladů probíhá v kancelářích PROMIFIN

Jednotlivé výstupy z účetnictví včetně mezd či reportingu Vám pravidelně předáváme v dohodnutých termínech a formách

Po zpracování Vám všechny účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací vrátíme

Zpracování Vámi dodaných účetních dokladů probíhá v kancelářích PROMIFIN CZECH

Jednotlivé výstupy z účetnictví včetně mezd či reportingu Vám pravidelně předáváme v dohodnutých termínech a formách

Po zpracování Vám všechny účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací vrátíme

Služba zpracování a vedení účetnictví obsahuje

 • sestavení rozvahy (zahajovací rozvaha, počáteční rozvaha a konečná rozvaha), účetní osnova, výsledovka

 • vedení účtů hotovosti a bankovních operací

 • aktuální přehledy pohledávek a závazků

 • příprava platebních příkazů

 • zaúčtování mezd

 • evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisů

 • inventurní zápisy

 • skladové hospodářství

 • zpracování přiznání k DPH dle období

 • sestavení a odeslání elektronického přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti

 • příprava podkladů pro DPPO

 • cestovní náhrady a služební cesty, stravné a jízdné

 • výdaje na auto/referenční re­žim

ONLINE elektronický archiv dostupný 24 hodin

Využijte naše komplexní služby a ušetřete čas...

V závislosti na Vašich potřebách můžete využívat naše další služby, ať už jednorázově, nebo jako součást Vašeho měsíčního paušálu. Díky vzájemné kombinaci služeb jsme schopni Vám poskytovat komplexní servis na klíč v oblasti ekonomického a administrativního řízení Vaší firmy.

Start-up podpora

Více než 20 let zkušeností

Účtujeme v POHODA E1
POHODA PROMIFIN

Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace, komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.